Trang chủ

Góc học tập

Một số biện pháp làm công tác chủ nhiệm lớp đạt hiệu quả đối với học sinh lớp 1
Ngày đăng 28/10/2011 | 12:00 | Lượt xem: 1073

Giáo viên chủ nhiệm có nhiệm vụ rất lớn, là người thay mặt nhà trường quản lý trực tiếp quá trình học tập rèn luyện của học sinh. Có thể nói giáo viên chủ nhiệm vừa là nhà giáo dục, người quản lý, người tổ chức, người nuôi dưỡng các ước mơ, khát vọng của tập thể cũng như của từng cá nhân học sinh. Giáo viên chủ nhiệm lớp là người chịu trách nhiệm đối với kết quả giáo dục và học tập của học sinh, có ảnh hưởng rất lớn đến học sinh, là người đại diện, là cầu nối giữa nhà trường, cha mẹ và các giáo viên khác trong trường với học sinh. Tuy nhiên công tác chủ nhiệm lớp ở từng bậc học , lớp học lại có sự khác nhau bởi đối tượng học sinh khác nhau, tâm sinh lý khác nhau, nên có những khó khăn khác nhau, đặc biệt là học sinh lớp 1. Do mới làm quen với môi trường giáo dục, với hoạt động học tập nên các em còn bỡ ngỡ, một số em chưa có ý thức trong học tập . Do các em chưa biết mặt chữ nên phần lớn hoạt động học tập đều do giáo viên chủ nhiệm đảm nhận, sắp xếp sách vở, đồ dùng học tập cho gọn gàng, ngăn nắp.

Để công tác chủ nhiệm lớp đạt hiệu quả, chúng tôi đã thực hiện những biện pháp sau :

          - Ngay từ khi nhận lớp tôi đã điều tra độ tuổi ,tìm hiểu hoàn cảnh của từng em học sinh trong lớp phụ trách để có kế hoạch chủ nhiệm trong cả năm học

          - Cho học sinh hiểu rõ cách thực hiện các nội quy nhà trường và lớp đề ra. Tạo cho học sinh các thói quen với các ký hiệu của cô giáo trên lớp

          - Rèn cho học sinh có ý thức tự quản, coi lớp trưởng là một cô giáo nhỏ quản lý các thành viên trong lớp khi cô giáo vắng mặt

          - Liên kết các lực lượng giáo viên trong và ngoài trường để giáo dục học sinh. Đặc biệt quan tâm đến công tác Sao nhi đồng hướng dẫn cho các em thực hiện đúng lời hứa của nhi đồng. Rèn cho học sinh có ý thức bảo vệ tài sản chung, giữ gìn vệ sinh chung.

          - Đánh giá kết quả học tập và việc tham gia các phong trào của trường lớp một cách khách quan.

Nói tóm lại, công tác chủ nhiệm lớp có một vị trí quan trọng trong công việc thực hiện các nhiệm vụ giáo dục toàn diện học sinh. Nếu làm tốt công tác chủ nhiệm lớp, người giáo viên đã hoàn thành được phần lớn công việc của mình bởi các em có thói quen, nề nếp tốt thì chất lượng học tập mới tốt được

 

 

 

 

 Bài viết : Cô giáo Hải Huyền Chi - GVCN lớp 1A5 trường Tiểu học Trần Quốc Toản