Sơ kết học kì I năm học 2017 - 2018
Ngày đăng 08/01/2018 | 09:08 | Lượt xem: 3061

Ngày 6/1 vừa qua, trường TH Trần Quốc Toản đã tổ chức Hội nghị sơ kết học kì I năm học 2017 - 2018, báo cáo và tuyên dương những đồng chí có thành tích nổi bật trong học kì vừa qua. Hội nghị nhìn lại những vấn đề còn tồn tại, nguyên nhân và cách khắc phục, triển khai phương hướng nhiệm vụ cho học kì tới.

Ngày 6/1 vừa qua, trường TH Trần Quốc Toản đã tổ chức Hội nghị sơ kết học kì I năm học 2017 - 2018, báo cáo và tuyên dương những đồng chí có thành tích nổi bật trong học kì vừa qua. Hội nghị nhìn lại những vấn đề còn tồn tại, nguyên nhân và cách khắc phục, triển khai phương hướng nhiệm vụ cho học kì tới.