Chào cờ tháng 1
Ngày đăng 17/01/2018 | 09:59 | Lượt xem: 3116

Năm 2017 khép lại với những kết quả nổi bật của tập thể CBGV nhà trường cùng sự nỗ lực của các em học sinh toàn trường, chào đón năm 2018, buổi chào cờ tháng 1 năm 2018 hứa hẹn với nhiều dự định và sự cố gắng hơn nữa trong học kỳ tới.

       Năm 2017 khép lại với những kết quả nổi bật của tập thể CBGV nhà trường cùng sự nỗ lực của các em học sinh toàn trường, chào đón năm 2018, buổi chào cờ tháng 1 năm 2018 hứa hẹn với nhiều dự định và sự cố gắng hơn nữa trong học kỳ tới.